085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

บทความ

ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรา ตั้งแต่เมื่อไร

คนเราส่วนมาก ไม่อยากยุ่งกับปัญหา ไม่อยากยุ่งกับเรื่องที่ดูแล้วยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งมันอาจจะ เป็นเพราะลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างเราๆ ก็ได้ ที่มักจะมีนิสัยชอบทำอะไรที่ง่ายๆ จนบางครั้งมันก็มักจะเลยเถิด ไปในทาง มักง่าย ไปเสีย ถ้าบอกว่า “วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมาย”  เชื่อว่าใครบางคนที่ได้ยิน ก็มักจะพาลเข้าใจผิดไปว่า เป็นเรื่องที่ยากเกินความเข้าใจของเขา จนท้ายสุดแล้วก็โบกมือปัดไม่ยอมรับฟัง หรือไม่ขอมีส่วนร่วมเอาเสียอย่างนั้น 

 

อ่านเพิ่มเติม: กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรา ตั้งแต่เมื่อไร

สิทธิของผู้ที่ถูกจับ ผู้ต้องหาที่ถูกขัง หรือจำเลยในคดีอาญา

คนในสังคมเรานั้น มีทั้งคนดีและคนเลว แล้วในส่วนของคนดีและคนเลวนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่า คนดีคนนั้นดีมากดีน้อยแค่ไหนอย่างไร  และอีกเช่นกันในส่วนที่ว่าเลวนั้น เลวหมดเลยไม่เคยทำดีเลยหรือ แล้วมีการกระทำที่ดีๆ ของคนๆ นั้นบ้างไหม และนี่คือคำถาม สรุปแล้ว บางสิ่งบางอย่างที่เห็น มันอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปออกมาได้ทันที  เพราะภาพที่เห็นในขณะนั้น กับในส่วนลึกๆ หรือในภาพข้างหลังของเขานั้น อาจจะเป็นการกระทำที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 

อ่านเพิ่มเติม: สิทธิของผู้ที่ถูกจับ ผู้ต้องหาที่ถูกขัง หรือจำเลยในคดีอาญา

รู้เกี่ยวกับศาลปกครอง

ศาลปกครอง คือ องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม แต่จะทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดี ที่เรียกว่า คดีปกครอง  ศาลปกครองนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพาทที่เกิดระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง

 

อ่านเพิ่มเติม: รู้เกี่ยวกับศาลปกครอง