085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

อิตตัลไทยให้บริการจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

รับจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงิน

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน ติดต่อสรรพากร และยื่นแบบ ภ.พ 30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 , ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51

อ่านเพิ่มเติม: รับจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงิน

รับทำ VISA และใบอนุญาตทำงาน

ต่อวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน ต่อวีซ่าแต่งงาน,ต่อวีซ่านักศึกษา,ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ,ต่อใบอนุญาตครบปี เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

อ่านเพิ่มเติม: รับทำ VISA และใบอนุญาตทำงาน

บริการรับจดเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ,รับจดเครื่องหมายการค้าแสดงสิทธิและความ เป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ป้องกันผู้อื่นลอกเลียนก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ได้ "เครื่องหมายการค้า" จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ทางการตลาด หากได้มีการสร้างรูปแบบ เครื่องหมายการค้า นี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์ หรือ เครื่องหมายการค้า " นี้ไว้

อ่านเพิ่มเติม: บริการรับจดเครื่องหมายการค้า

บริการรับว่าคดีความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และรับเจรจาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทหรือคดีความ

อ่านเพิ่มเติม: บริการรับว่าคดีความทั่วราชอาณาจักร

รับเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด

เริ่มตั้งแต่ เจราราคาที่ดิน รับทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน วางแผนพัฒนาโครงการ ขอนุญาตก่อสร้าง บริการรับร่างสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรรและคอนโด พัฒนาโครงการ  การออกแบบวางผัง ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ การจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดหาแหล่งเงินกู้  บริหารการขาย การทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ การเปิดใช้อาคาร 

อ่านเพิ่มเติม: รับเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด

บริการรับร่างสัญญา/ตรวจสอบ

รับร่างสัญญา สัญญาซื้อขาย ที่ดิน,สัญญาแลกเปลี่ยน,สัญญาเช่าทรัพย์,สัญญาเช่าซื้อ,สัญญาจ้างแรงงาน,สัญญาจ้างทำของ,สัญญาค้ำประกัน,สัญญาจำนอง,สัญญาหุ้นส่วนบริษัท,สัญญาอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม: บริการรับร่างสัญญา/ตรวจสอบ

รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร

รับจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนการค้า จดสิทธิบัตร จดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง,ลูกจ้าง ใบอนุญาตโรงแรม ที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม: รับจดทะเบียนบริษัท