085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ จนโครงการขายหมด One-stop services

ที่ปรึกษาบ้านจัดสรรและคอนโดครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ิดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้ง ข้อกฏหมาย การกำหนดราคาขาย ต้นทุน ค่าใช่จ่ายต่างๆ
  • ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  • ด้านการเงินให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ทำ Proposal เสนอธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ บริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • ให้คำปรึกษา เอกสารทางราชการ
  • จัดทำรายงานและขอยื่น EIA
  • การขอการส่งเสริมการลงทุน BOI
  • ขอใบอนุญาตก่อสร้าง อ1.  และขอเปิดใช้อาคาร อ.6
  • ขอจดอาคารชุด อช.1  ขอราคาประเมิน จนออกโฉนด

จัดหาบริษัทบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชี อสังหาโดยเฉพาะ วางระบบบัญชีตรวจสอบรายรับ รายจ่าย

  • วางแผนการตลาด สำหรับการขาย คอนโด  ทั้ง Offline และ Online
  • อบรบพนักงานขายให้ความเชี่ยวชาญด้านงานขาย