085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “ITALTHAI LAW FIRM” เป็นสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านกฎหมายและการบัญชี ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีคุณความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านบัญชีเป็นอย่าง

 

ดีสำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย เน้นให้บริการชาวไทย และชาวจีน ชาวจีนโพ้นทะเลมามากกว่า 5 ปี โดยส่วนใหญ่จะเน้นให้บริการกับนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการจดจัดตั้งนิติบุคคล หรือการฟ้องร้อง อรรถคดี การวางแผนภาษี การจดเครื่องหมายการค้า และบริการ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) โดยบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ รับประกันคุณภาพ

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรา ?

เพื่อตอบสนองความต้องการในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างแท้จริง สำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย จึงมีบริการที่มีความหลากหลายในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งในส่วนของการจดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน จดเครื่องหมายการค้าและบริการ ตลอดจนจัดทำบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01 , ภ.พ.20) ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นภาษี ติดต่อสรรพากร เพื่อการดำเนินธุรกิจ ให้บริการครบวงจรในที่เดียว เน้นความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ราคาประหยัด ได้จัดทำโดยทีมงานมืออาชีพ

อิตัลไทย ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล.

ลูกค้าอิตัลไทย จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการส่วนของการจดทะเบียนบริษัท ,จดเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงินและบริการอื่นๆ ของอิตัลไทย นอกนี้ยังสามารถได้รับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญในบริการต่างๆ

กฏหมายควรรู้ 16 ข้อ

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์
เชี่ยวชาญจดทะเบียนบริษัทปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 10)


ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (รุ่น 5) , นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ


ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (รุ่น 2)

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

ธนกฤต อรัญฤทธิ์
เชี่ยวชาญด้านจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงิน


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

เมริซ่า เมริซ่า
เชี่ยวชาญด้าน VISA และใบอนุญาตทำงาน


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

เจสสิก้า เจสสิก้า
เชี่ยวชาญด้านการจดเครื่องหมายการค้า


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

รับประกันผลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการงานด้วยคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

โทรหาเรา 085-159-3888

รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ (ไทย จีน และอังกฤษ)

เราดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาจีน ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของผลงาน เป็นอันดับหนึ่ง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ คือหัวใจในการให้บริการของเรา
-  รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย
-  รับแปลเอกสารทางธุรกิจ
-  รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
-  รับแปลเอกสารทางการเงิน
-  รับแปลเอกสารทางการศึกษา
-  รับแปลเอกสารส่วนตัว (บัตรประจำตัวประชาขน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

ให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาภาษาอังกฤษ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของผลงาน เป็นอันดับหนึ่ง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ คือหัวใจในการให้บริการของเรา
-  รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย
-  รับแปลเอกสารทางธุรกิจ
-  รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
-  รับแปลเอกสารทางการเงิน
-  รับแปลเอกสารทางการศึกษา
-  รับแปลเอกสารส่วนตัว (บัตรประจำตัวประชาขน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

ปรึกษาเรา

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแล

บทความ