085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

ฎีกา หมายถึง คำร้องทุกข์ที่ยื่นถวายพระเจ้าแผ่นดิน , คำร้องขอหรือคำคัดค้านที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นสูงสุด , ชื่อศาลสำหรับตัดสินความชั้นสูงสุดเรียกว่า ศาลฎีกา

ดังนั้น คำว่า คำพิพากษาฏีกา จึงมีความหมายว่า คำตัดสินอรรถคดีของศาลชั้นสูงสุด